Výhody

AURE Software disponuje širokou škálou funkcionalit pro automatickou práci a úsporu pracovního času auditorského týmu a zároveň je dostatečně flexibilní pro další úpravy.

 • AURE Software umožňuje založení auditorské zakázky (projektu) ve struktuře dle zvoleného packu (pack – předem definovaná formální struktura zakázky včetně vzorových dokumentů).
 • Možnost zálohování zakázky a její obnovení.
 • Možnost individuální tvorby packu dle zvyklostí a pracovních postupů společnosti.
 • Variabilita softwaru umožňuje jak využití standardizovaného packu, číslování, dělení do sekcí atd., tak i vytvoření packu zcela dle požadavků a pracovních postupů klienta včetně číslování, dělení do sekcí atd.
 • Dokumenty v rámci auditní zakázky je možné:
  zachovat ve verzích (store dokument)
  podepisovat jako autor, kontrolor
  automaticky posílat e-mailem
  upravovat v databázi serverové nebo v databázi každé pracovní stanice
  – pro zachování jedinečnosti disponovat pouze jedním originálem dokumentu (master), slave verze dokumentu je pouze pro čtení. Toto nastavení umožňuje efektivní práci v týmech
  – vytvářet dokumenty jak ve standardních formátech (.docx, .xlsx, .pdf) tak pracovat i se speciálními formáty

 • Modul AURE.DM představuje systém dokumentů, kde se definované informace a závěry v jednom dokumentu automaticky zobrazují v jiném dokumentu (work flow).
 • Je možné využít standardní work flow nebo ho nastavit dle požadavků klienta. Např. Auditorské postupy – identifikace rizik a jejich vyhodnocení, atd.

 • AURE Software umožňuje vkládání dalších komentářů do samostatných polí pomocí nástroje „Tickmarks“ a zpřehlednění pracovního listu.
 • AURE Software má zabudovanou funkci vytváření automatických referencí mezi různými listy a soubory aplikace Excel, což umožňuje lépe kontrolovat zdroje použitých dat u složitých dokumentů.