Moduly

AURE Software je sada softwarových nástrojů tvořená vzájemně propojenými moduly, které vytvářejí centrální sdílenou informační databázi pro snadné a efektivní řízení auditorských zakázek.

Jednotlivé moduly mohou být vzájemně propojeny a vytvářet tak integrované řešení nebo mohou plnohodnotně fungovat i samostatně.

AURE.DM – Document Management
Modul pro správu auditorských zakázek

 • přehledná evidence auditorského spisu (za využití modulu AURE.AP)
 • možnost elektronického podpisu autora i kontrolora pracovního papíru
 • možnost elektronických referencí mezi dokumenty
 • možnost tzv. rolování spisu a ponechání vybraných dokumentů i pro audit v následujícím období

AURE.TB – Trial Balance
Modul pro obratovou předvahu a generování účetních                       výkazů společnosti

 • automatický nástroj pro práci s obratovou předvahou, který umožňuje vytvářet účetní výkazy (standardizované CAS, individuální IAS-IFRS, HGB,…) a tzv. leadsheety pro jednotlivé oblasti testů věcné správnosti
 • možnost natažení klientské obratové předvahy při zahájení auditu
 • možnost proúčtování zjištěných nesprávností a následná úprava leadsheetů či účetních výkazů
 • lze využít i pro potřeby konsolidace
 • možnost tzv. rolování obratové předvahy a ponechání groupingu pro následující období

AURE.AP – Audit Pack
Modul pro automatické generování struktury zakázky

 • automatické generování struktury zakázky dle předem definované struktury včetně vzorových dokumentů
 • standardizovaný pack nebo možnost individuálního nastavení packu dle potřeb a zvyklostí auditora
 • výchozí vzorové dokumenty pro plánovací, testovací a reportovací fázi auditu
 • integrovaný přehled o identifikovaných specifických rizicích a nastavení auditorských procedur na jejich pokrytí včetně závěrů z provedených prací
 • shrnutí vykonaného auditu – přehled o vykonaných auditorských procedurách, identifikovaných nesprávnostech a pokrytí rizikových oblastí
 • vzorové dokumenty pro hodnocení možné zpronevěry a pro hodnocení schopnosti společnosti pokračovat v její činnosti
 • vzory ověřovacích dokumentů pro banky, právníky, dodavatele, odběratele, pojišťovny a spřízněné osoby

AURE.DR – Data Room
Modul pro bezpečné sdílení dokumentů

 • vysoce zabezpečený webový systém (internetové úložiště), kde je možné skladovat, distribuovat a sdílet důvěrné a neveřejné dokumenty a informace mezi klienty a třetími osobami za účelem rychlejšího a výkonnějšího předávání informací a podkladů pro práci na auditorských zakázkách
 • úplná kontrola nad tím kdo, co a kdy vidí a to díky zabezpečenému přístupu
 • nepřetržitý online přístup ke službám elektronického data roomu – 24 hodin 7 dní v týdnu; neexistují žádná omezení ohledně počtu přístupových povolení, času stráveného prohlížením sdílených dat nebo množství stažených dat Leták k modulu AURE.DR: 
 • urychluje a  poskytuje vysokou míru zabezpečení sdílených dat prostřednictvím přísně kontrolovaných přístupových povolení
 • Leták k modulu AURE.DR: AURE.DR
 • Video ukázka k modulu AURE.DR: https://youtu.be/vAlMZw_gSqE

AURE.BO – Back Office
Modul pro administrativní podporu zakázek

 • nástroj pro efektivní řízení kanceláře v souladu s některými požadavky ISQC1
 • možnost vytváření databází klientů, kontaktů, zakázek, zaměstnanců a dalších
 • evidence a plánování auditorských zakázek (možnost plánovat jednotlivé zaměstnance přímo na zakázku v dohodnutých termínech)
 • vytváření výkazů práce k  jednotlivým zakázkám a možnost vyhodnocení plánovaných hodin s těmi skutečnými
 • možnost evidence vedlejších nákladů na zakázce
 • možnost fakturace jednotlivých zakázek

AURE.IND – Independence Tool
Modul pro sledování a hlídání nezávislosti aktivit

 • vhodný nástroj pro společnosti či skupiny společností pro efektivní sledování a vyhodnocení případných konfliktů